Filter

0

Integritetspolitik

Integritetspolitik

Beskyttelsen af vores kunders personlige integritet er noget vi værner om hos Cellbes. I vores integritetspolitik beskriver vi, hvordan vi anvender og gemmer dine personlige oplysninger – og hvorfor vi gør det.


Vi behandler dine personlige oplysninger for at:

Kunne administrere dine køb, når du handler hos os, og din konto hvis du har valgt at have sådan en. Eksempelvis får du mulighed for at benytte de funktioner, du får adgang til ved oprettelsen af kontoen. Vi gør det også for at kommunikation og tilbud fra os bliver så relevante og interessante som muligt. Det vil sige, at det, vi sender via e-mail, sms og post, skal være baseret på din købshistorik og de varer, du faktisk har vist interesse for.


Hvilke rettigheder har du til at påvirke, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger?

Du har de fleste rettigheder i henhold til GDPR – blandt andet retten til altid at indvende imod markedsføring.


Hvem har ansvaret for behandling af dine personlige oplysninger?

Cellbes AB, med CVR-nummer 556540-2152 er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.


Din integritet er vigtig for os. I denne politik informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du handler hos os, når du besøger os online og identificerer dig, opretter og anvender en konto, samt når du modtager nyhedsbreve, sms’er, postforsendelser, information eller anden markedsføring fra os.


Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger, eller du vil henvende dig til os for at benytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os hos Cellbes – du kommer lettest i forbindelse med os på kundeservice@cellbes.dk. Vores postadresse er Cellbes AB, Ryssnäsgatan 2, 504 64 Borås, Sverige og hvis du vil ringe til os, skal du bruge telefonnummer 70 204 205.


Hvordan behandler vi dine oplysninger?

Kort sagt behandler vi dine personlige oplysninger til at:

 • administrere dine køb, når du handler hos os,
 • administrere din konto, hvis du har valgt at have en, fx så du kan benytte de funktioner, du får adgang til ved oprettelsen af din konto,
 • sende markedsføring til dig via e-mail, sms og post,
 • finde tilpassede og relevante tilbud til dig baseret på din købshistorik og de varer, du har vist interesser for, fx ved at klikke på dem i vores nyhedsbrev eller sms’er, eller ved at lægge varerne i din indkøbskurv.
 • følge gældende love og regler, og
 • tilbyde funktionalitet på hjemmesiden, så den bliver så brugervenlig som muligt.

Cellbes lægger stor vægt på at være så tydelige som muligt omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vil du vide mere detaljeret, hvorfor vi behandler dine personlige oplysninger? Så kan du læse om det i slutningen af denne politik. Der beskriver vi mere detaljeret, hvorfor vi behandler dine personlige oplysninger, hvilke oplysninger vi behandler samt, hvor længe vi behandler dine personlige oplysninger. Du kan også læse om, hvilken retslig grund vi har til at behandle dine oplysninger lovligt i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).


Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vi og vores samarbejdspartnere har truffet flere organisatoriske samt tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi arbejder aktivt med at følge EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). Vi har flere it-systemer og funktioner, der hjælper os med at beskytte dine personlige oplysninger mod ulovlig eller uberettiget behandling. Endvidere har vi interne rutiner, der sikrer, at der ikke er flere personer end nødvendigt, der har adgang til dine oplysninger.

 


Skal du give os dine personlige oplysninger, og hvad sker der, hvis du ikke gør det?

For at vi kan tilbyde dig visse tjenester, og for at det skal være muligt at indgå aftaler med Cellbes er det nødvendigt, at du giver os visse personlige oplysninger. Hvis du ikke giver os de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at vi skal kunne opfylde vores aftale med dig, kan vi fx ikke levere dine varer.


Hvis du ikke giver de oplysninger, der kræves til en behandling, som vi foretager i kraft af dit samtykke, vil vi ikke kunne behandle dine personlige oplysninger til dette formål. Dit samtykke er nødvendigt, fx hvis du vil fortsætte med at modtage nyhedsbreve, sms’er og postforsendelser, der indeholder information og tilbud til dig i længere tid, end den periode vi ellers sender dig oplysninger (se herunder).


Hvem kan få adgang til dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger behandles som udgangspunkt kun af Cellbes. Dine personlige oplysninger kan dog blive delt uden for Cellbes, hvis det fx er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig samt for, at vi kan få hjælp til det, der ikke er vores kernevirksomhed og dermed kan tilbyde dig gode priser på vores varer.

 

Her får du en liste med flere detaljer om, hvordan vi kan dele dine personlige oplysninger:

 • Vi deler dine personlige oplysninger med vores eksterne kundeservice for at kunne opretholde god kundeservice overfor dig,
 • For at kunne sælge de varer du ønsker at købe, deler vi dine personlige oplysninger med den leverandør, der tilbyder det betalingsalternativ, du har valgt. Afhængig af hvilket betalingsalternativ du har valgt, kan det variere, hvilke oplysninger der bliver behandlet af leverandøren, samt hvordan de behandles.
 • Vi deler dine personlige oplysninger med vores transportleverandør for at kunne levere de varer, du har købt hjem til dig eller tilbage til os, hvis du fortryder eller reklamerer over dit køb eller ønsker at bytte din vare. Det gør vi for at sikre, at transportøren kan gennemføre leveringen og sende information til dig om, at dine varer er klar til afhentning,
 • Vi deler dit personnummer for at kunne hente og udfylde oplysninger, som du ikke selv har givet os, men som er nødvendige for at kunne gennemføre dit køb eller oprette din konto med vores leverandør af denne tjeneste,
 • Vi deler dit personnummer med en leverandør, som hjælper os med at sikre, at de kontaktoplysninger, vi har til dig, er korrekte,
 • Vi deler din købshistorik med den leverandør, vi bruger til at analysere, hvordan vi kan forbedre vores tjenester og vores tilbud til vores kunder,
 • Hvis du ikke betaler til tiden, deler vi dine personlige oplysninger med en af de leverandører, vi benytter til at inddrive betalingen,
 • Vi deler dine personlige oplysninger for at kunne sende markedsføring med de trykkerier og fragtselskaber, vi benytter.

Cellbes deler også dine personlige oplysninger med udvalgte eksterne it-leverandører, som vi benytter – dog kun i den udstrækning det er nødvendigt for, at leverandørerne kan opfylde deres forpligtelser overfor os.

 

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvilke virksomheder eller myndigheder vi deler dine personlige oplysninger med, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Videregiver vi dine personlige oplysninger uden for EU/EES?

Cellbes behandler som hovedregel dine personlige oplysninger inden for EU/EES, men vi kan i visse tilfælde anvende leverandører uden for EU/EES. Hvis vi videregiver personlige oplysninger uden for EU/EES, sker det kun, hvis vi har støtte til videregivelsen i overensstemmelse med forudsætningerne i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).
Hvilke rettigheder har du til at påvirke, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger?

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) har du visse rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi har beskrevet dine rettigheder, og hvad de indebærer herunder. Hvis du ønsker at benytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os, se kontaktoplysninger ovenfor.


Tilbagekalde dit samtykke

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger i kraft af, at du har givet dit samtykke, har du ret til når som helst at tilbagekalde hele eller dele af dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger. Tilbagekaldelse af samtykke gælder fra og med datoen for tilbagekaldelsen.


Ret til adgang

Du har ret til at få en bekræftelse på, om personlige oplysninger, der vedrører dig, bliver behandlet, samt adgang til information om, hvordan de personlige oplysninger behandles, fx formål med behandlingen, og hvilke kategorier af personlige oplysninger behandlingen omfatter. Du har også ret til at få en kopi af de personlige oplysninger, der er under behandling.


Ret til rettelse

Du har også ret til, uden unødigt ophold at få forkerte personlige oplysninger rettet, samt ved at afgive oplysninger at supplere ufuldstændige personlige oplysninger.


Ret til at slette (ret til at blive glemt)

Du har ret til at bede om at få slettet dine personlige oplysninger, hvis:

 • de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet eller behandles til,
 • hvis du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er begrundet i, og der ikke er nogen anden retslig grund til behandlingen,
 • hvis du har indvendinger mod behandlingen, forudsat at vi ikke har berettigede grunde til at fortsætte med behandlingen, der vejer tungere end dine berettigede grunde til ikke at fortsætte,
 • når de personlige oplysninger er blevet behandlet på ulovlig vis eller
 • hvis de personlige oplysninger skal slettes for at opfylde en retslig forpligtelse, som vi er omfattet af.

Cellbes sletter dine personlige oplysninger på din anmodning under forudsætning af, at vi ikke har pligt til at gemme de personlige oplysninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) eller anden lovgivning.


Ret til at begrænse behandling

Du har ret til at bede om, at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses, hvis:

 • du bestrider oplysningernes korrekthed (dog kun for en periode, der giver os mulighed for at kontrollere det),
 • behandlingen er ulovlig, og du vil have, at vi begrænser oplysningerne i stedet for at slette dem,
 • du har brug for de personlige oplysninger for at gøre gældende eller forsvare retslige krav, men vi ikke længere behøver dine personlige oplysninger, eller
 • du har indvendinger mod behandlingen, hvis vi ikke har foretaget en interesseafvejning.


Ret til at indvende mod behandling

Du har ret til når som helst at indvende mod behandlingen af dine personlige oplysninger, der er begrundet i en interesseafvejning – indbefattet profilering (læs mere om, hvornår det sker i nedenstående tabeller). Det gælder dog ikke, hvis vi kan fremvise ufravigelige berettigede grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis det sker for at stadfæste, udøve eller forsvare retslige krav.


Du har også ret til at indvende mod, at dine personlige oplysninger bliver behandlet til markedsføringsformål, herunder profilering i den udstrækning, behandlingen har forbindelse med denne direkte markedsføring. Hvis du indvender mod markedsføring og/eller profilering, vil dine personlige oplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.


Ret til at indgive klager

Du har ret til at indgive klager til kompetent tilsynsmyndighed (uden det påvirker nogen anden administrativ høringsprocedure eller klagemulighed). En sådan klage indgives med fordel til myndighederne i den medlemsstat i EU/EEC, hvor du har din bopæl, hvor du arbejder, eller hvor overtrædelsen af gældende love og regler for databeskyttelse påstås at være sket.


Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få aktindsigt i de personlige oplysninger, der vedrører dig, som du har givet os i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse til en anden personoplysningsansvarlig (dataportabilitet), hvis:

 • behandlingen er begrundet i dit samtykke eller en aftale, og
 • behandlingen foregår automatisk.


Du har ret til at overføre personlige oplysninger direkte fra os til en anden personoplysningsansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Her kan du læse detaljeret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger:

Integritetspolitik - PDF

Tryg levering
Sikker betaling
30 dages returret

Køb mode & tøj online hos Cellbes

Sikker shopping

Om Cellbes

Personlig service

 • 70 204 205

 • Cellbes,
  POSTBOX 1230,
  0900 KØBENHAVN C

Hold dig opdateret

Abonner på vores nyhedsbrev, og få oplysninger om de seneste produktlanceringer, tilbud og nyheder fra os.

Følg os

 • Vi leverer kun til danske adresser.
 • Fragtafgift 59 kr, gratis forsendelse ved køb fra 499,-
 • Altid 30 dages returret